Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2588981

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2588981

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2588981
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:30
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.