Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587579

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587579

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587579
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Invoeren parkeerregulering Noordendijk, Oranjelaan, Groenedijk en Nagtegaalplaats, Dr. L.L. Zamenhoflaan
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 24-06-2020 17:28:33
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Invoeren parkeerregulering Noordendijk, Oranjelaan, Groenedijk en Nagtegaalplaats, Dr. L.L. Zamenhoflaan
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RM Emanuel
Datum B&W Besluit 23-06-2020
Agendacommissie 30/6
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Vanuit de betreffende buurten is een verzoek gekomen tot het invoeren van parkeerregulering. Bij het ingediende verzoek zijn 50 handtekeningen verzameld. Dit betekent dat is voldaan aan het criterium om vervolgstappen te nemen. Omdat de buurt aan alle gestelde criteria uit de Beleidsregels invoering en uitbreiding parkeerregulering had voldaan, heeft er een informatieavond plaatsgevonden waarop is uitgelegd wat het eventueel invoeren van parkeerregulering voor de buurt inhoudt. Na de informatieavond zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een enquĂȘte in vullen en daarin aan te geven of zij voor- of tegenstander van de invoering zijn. Er is sprake van een meerderheid bij 50% + 1. Bij een positieve meerderheid wordt de uitslag bij ons college neergelegd als zwaarwegend advies tot in invoeren van parkeerregulering.

Gepubliceerd 24-06-2020