Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587546

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587546

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587546
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M3 Sportpark Krommedijk
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 25-06-2020 12:58:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De ingediende motie (M6) is aangenomen (voor: 24 stemmen, tegen: 13 stemmen). De fracties Gewoon Dordt, GroenLinks en VSP leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie begint met één inspreker: Hans de Zeeuw, algemeen directeur FC Dordrecht. De commissie gaat vervolgens in debat en onderschrijft het belang van het toewerken naar een constructieve samenwerking op Sportpark Krommedijk. Bij de fracties leeft breed de vraag "hoe nu verder", aangezien in het verleden verschillende mogelijkheden en opties tevergeefs zijn verkend. De fracties dragen tijdens hun woordvoering verschillende (nieuwe) mogelijkheden aan, zoals het combineren van het ontwikkelen van Sportpark Krommedijk met het tekort aan woningen. Maar ook het verkennen van de beweegruimte bij de Provincie, met de vraag of er mogelijkheid is tot het verbreden van beleidskaders omtrent bestemmingsplannen en het integreren van commerciële doeleinden op sportparken, zoals detailhandel.

Wethouder Stam geeft aan open te staan voor de voorstellen en ook bereid te zijn met de Provincie in gesprek te gaan. Hij vraagt hierbij om een concrete opdracht vanuit de raad om te voorkomen dat er een tijdrovend onderzoek uitgezet moet worden.

De VVD kondigt aan een motie te willen indienen bij deze RIB, waarin wordt gefocust op de mogelijkheid om stadionbouw te combineren met het ontwikkelen van woningen, maar ook aandacht wordt besteed aan de optie voor het integreren van commerciële doeleinden op het Sportpark Krommedijk. De commissie besluit daartoe dat de RIB als bespreekstuk wordt geagendeerd voor de gemeenteraad van 22 september aanstaande. Er wordt dan gesproken over voorgenoemde motie, met de standaard spreektijd van 2 minuten. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert de brief voor bespreking (brede steun) met als politieke vraag: hoe zorgen we ervoor dat de breedtesport en de bvo op sportpark Krommedijk constructief gaan samenwerken, zodat ook in de toekomt iedereen een plek heeft?