Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587506
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2020 21:58:52
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 77 04976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VAWP Verveer-Van Zanten
Datum B&W Besluit 23-06-2020
Agendacommissie 30/6
Raad 13/10
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 31 oktober 2019 is door ontwikkelaar Nera een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden om het ontwerp van de nieuwbouw te kunnen bekijken. Omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven. Er zijn zestien inspraakreacties binnengekomen. Deze zijn beantwoord. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 03-02-2020 t/m 4-5-2020 ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen.Er zijn zes zienswijzen binnengekomen. De beantwoording daarvan maakt onderdeel uit van de besluitvorming.

Gepubliceerd 01-07-2020