Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587506
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2020 21:58:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat Voorblad stukken
Icoon voor documenttype ONGETEKENDE RV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen BP 6e herz Schil locatie Van Godewijckstr OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Nota beantwoording zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Algemeen
Icoon voor documenttype Regels Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2479784 B&W besluit
Icoon voor documenttype Impressies omwonenden - 6e wijziging bestemmingsplan 19e eeuwse schil Van Godewijckstraat Algemeen
Icoon voor documenttype Impressie nieuwbouw Van Godewijckstraat fase 2 Bijlage
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen Adviescommissie Fysieke Leefomgeving inzake Vaststelling bestemmingsplan 6e Herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat Bijlage
Icoon voor documenttype Berekening groen fase 2 nieuwe situatie 20201006 Algemeen
Icoon voor documenttype Berekening groen fase 2 huidige situatie 20201006 Algemeen
Icoon voor documenttype Memo wethouder Sleeking inzake Van Godewijckstraat fase 2 n.a.v. commissie/concept amendement/concept motie Algemeen
Icoon voor documenttype 201012 amendement Geen berlijnse muur in een woonwijk - punt f Algemeen
Icoon voor documenttype 201012 amendement Geen berlijnse muur in een woonwijk- punt g Algemeen
Icoon voor documenttype 201012 amendement Geen berlijnse muur in een woonwijk- punt h Algemeen
Icoon voor documenttype A2. Amendement Geen Berlijnse muur in een woonwijk.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A3. Amendement Groene muren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M2. Motie Erop of eronder.pdf Motie
Icoon voor documenttype M3. Motie Groen in de Muy van Holystraat.pdf Motie
Icoon voor documenttype 15. Besluit Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie van Godewijckstraat Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 2020-10-13 Stemmingen Amendement A2 Geen Berlijnse muur in een woonwijk.pdf Amendement
Icoon voor documenttype 2020-10-13 Stemmingen Amendement A3 Groene Muren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype 2020-10-13 Stemmingen Motie M3 Groen in de Muys van Holystraat.pdf Motie