Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587506
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2020 21:58:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Motie titel M3. Motie Groen in de Muy van Holystraat
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 13-10-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Maximaal in te zetten op realisatie van meer groen in de Muys van Holystraat. - De raad te informeren over de voortgang na bespreking in de welstandscommissie.
M3. Motie Groen in de Muy van Holystraat.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M3 Groen in de Muys van Holystraat.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M2. Motie erop of eronder
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 13-10-2020
Motietekst:
Voor de tekst van de motie wordt u verwezen naar de PDF.
M2. Motie Erop of eronder.pdf
Stand van zaken: