Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587506
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2020 21:58:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Status Verworpen
Titel A3. Amendement Groene muren
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Na beslispunt 5 een nieuw beslispunt toe te voegen, luidende: 'In de regels van het bestemmingsplan wordt aan hoofdstuk 2 bestemmingsregels onder 4.2 toegevoegd: De muren aan de straatzijde en de muren van de tussentuinen worden voorzien van begroeide groene muren/geveltuinen.'
A3. Amendement Groene muren.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A3 Groene Muren.pdf
Status Verworpen
Titel A2. Amendement Geen Berlijnse muur in een woonwijk
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Voor de tekst van het amendement wordt u verwezen naar de PDF.
A2. Amendement Geen Berlijnse muur in een woonwijk.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A2 Geen Berlijnse muur in een woonwijk.pdf