Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2584544

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2584544

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2584544
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake beantwoorden motie 181218/M5 Ambitie en lef voor studentenwoningen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 25-06-2020 15:28:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 7 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie mist aandacht voor woningen boven winkels en een startnotitie over de doelgroep. De motie is wat de commissie betreft dan ook nog niet helemaal uitgevoerd. De commissie ontvangt graag de informatie die in de motie is gevraagd. Ook is er nog een vraag welke alternatieven er nog zijn, zoals het oprichten van een aparte corporatie voor jongeren/studenten.

Wethouder Stam geeft aan dat de gemeente geen eigendommen in de binnenstad heeft. Met vergunningenbeleid wordt bewoning wel toegestaan, maar de gemeente heeft daar geen directe invloed op. Een startnotitie specifiek voor jongeren/studenten maken is niet verstandig. We moeten vooral kijken naar prijssegmenten en de woonbehoefte die er is. Eind van het jaar geeft een scan duidelijkheid of gemeentelijk vastgoed nog mogelijkheden biedt voor jongeren/studenten. De wethouder komt nog terug op de vraag over mogelijkheden voor het oprichten van een aparte corporatie voor jongeren/studenten.

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De motie is daarmee nog niet afgehandeld. De commissie verzoekt de motie te betrekken bij de bespreking van het komende RIGO-onderzoek naar de woonbehoefte. De commissie moet dan wel ook beschikken over de aanvullende uitwerking naar aanleiding van de motie.
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de VVD besluit de commissie deze raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen met als politieke vragen:
1. Is er voldoende invulling voor wonen boven winkels en andere panden in het centrum?
2. Is het huisvesten van kwetsbare doelgroepen op het Leerpark een gewenste invulling?