Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2584542

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2584542

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2584542
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (16-06-2020)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2020 14:05:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 juli 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.