Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2584537

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2584537

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2584537
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone en milieueffectrapportage
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2020 11:13:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 juli 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 8 juli 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.