Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582749

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582749

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582749
Onderwerp Intrekken vorige verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2020 09:16:59
Onderwerp Intrekken vorige verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad Gemeente Dordrecht
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt P van der Pot
Aanspreekpunt telefoon 078 770 551
Aanspreekpunt e-mail p.vander.pot@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.E.T. Wepster
Datum B&W Besluit 11-06-2020
Raad 23-06-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 17 december 2019 heeft de raad een gewijzigde Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht vastgesteld. Per abuis is toen vergeten de raad te laten besluiten de vorige versie van de verordening, door de raad vastgesteld op 19 december 2017, in te trekken. Dat wordt met dit raadsvoorstel alsnog gedaan.

Gepubliceerd 19-06-2020