Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582644

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582644

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582644
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Amstelwijck 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2020 12:50:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Amstelwijck 2020
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar DH van der Rijdt
Datum B&W Besluit 09-06-2020
Adviescommissie 17/6 cie GP
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 18 december 2018 stelde u als raad het ontwikkelperspectief Amstelwijck vast. Vanaf dat moment is een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan dat moet voorzien in realisatie van de woonwijk Amstelwijck volgens de ambities uit het ontwikkelperspectief. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed en zal gedurende zes weken voor een ieder ter inzage worden gelegd.

Gepubliceerd 17-06-2020