Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582122

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582122

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582122
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen (collegebevoegdheid) Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen (collegebevoegdheid) Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Peter Vissers
Datum B&W Besluit 09-06-2020
Agendacommissie 16/6
Termijn agenda icm 2598302
Raad 10/11
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor de zomer van 2019 is de collegenota "Parkeren in de bouwopgave, Parkeernormen Dordrecht 2019" door het college vastgesteld. Vervolgens zijn deze vertaald naar de "beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht". Over het algemeen kan gezegd worden dat de hierin opgenomen nieuwe parkeernormen beter aansluiten bij de transitie waarin we momenteel zitten op het gebied van woningbouw en mobiliteit. Nu we vijf maanden werken met deze beleidsregels lopen met name de woningbouwcorperaties als Trivire en Woonbron voor de realisatie van sociale woningbouw er tegenaan dat in tegenstelling tot wat beoogd was de parkeernormen hoger uitkomen dan voorheen.

Gepubliceerd 11-06-2020