Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582113

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582113

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582113
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (9 juni 2020)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wethouder Burggraaf en de heer de Wit geven nader inzicht in de effecten van de corona-crisis op de regionale werkgelegenheid en beantwoorden hierover vragen (presentatie toegevoegd bij dit agendapunt).


De commissie besluit de brief over Corona-maatregelen van 9 juni voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de raad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.