Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582107
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake Prognose Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet inzake Prognose Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2474567 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ONGETEKENDE RV Beschikbaar stellen van krediet inzake Prognose Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Prognose EPV 2020 OB Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (RIS-nummer 165047).pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie EPV in de adviescommissie Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2474567 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Beschikbaar stellen van krediet inzake Prognose Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020 Raadsbesluit