Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582107
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake Prognose Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
Diverse fracties hebben vragen bij de noodzaak en hoogte van de kosten om cash betalen in de garages af te schaffen. Voor het overige kan de commissie zich vinden in het ontwerp raadsbesluit. Bij de scenario's over parkeertarieven worden suggesties gedaan voor betalen per minuut in de garages, het vergroten van het tariefverschil tussen straat- en garageparkeren en het vervroegen van de eindtijd van betaald parkeren waarbij wordt gesuggereerd hiermee een proef voor 1 of 2 jaar te doen om te kijken wat de effecten zijn. 

Wethouder Van der Linden antwoordt dat de effecten van het vergroten van het verschil tussen straat- en garageparkeren moeilijk in beeld zijn te brengen. De parkeerdruk is leidend voor het invoeren en aanpassen van parkeertijden. Juist in de avond is het druk in de stad met parkeren. De wethouder verwacht niet dat het afschaffen van cash tot problemen leidt. Betalen per minuut in de garages kan, maar dan wel in relatie met vervangen apparatuur. Als je over gaat tot betalen per minuut moet je goed kijken naar tarieven. De wethouder checkt nog wat de effecten zijn van betalen per minuut in garages.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. De scenario's komen in het najaar nog ter besluitvorming terug.