Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582104

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582104

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582104
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen GREX Amstelwijck
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2020 12:50:28
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen GREX Amstelwijck
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MJ Collewijn-Wijers / B van Wijk
Datum B&W Besluit 09-06-2020
Adviescommissie GP 17/6
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De grondexploitatie voor Amstelwijck wordt ter vaststelling aangeboden aan raad. U wordt voorgesteld: de geheimhouding van de bij het raadsvoorstel gevoegde bijlage "Toelichting Grondexploitatie Amstelwijck" te bekrachtigen; de gronden "Smitzigt" tegen boekwaarde over te hevelen naar de bouwgrond in exploitatie; de Grondexploitatie Amtelwijck vast te stellen; de begroting conform bijgevoegd voorstel met nummer 220016 te wijzigen.

Gepubliceerd 17-06-2020