Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2582098

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2582098

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2582098
Onderwerp Beantwoorden motie M14 Gemengd Amstelwijck is beter af
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2020 12:50:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

Er zijn 2 amendementen ingediend. Amendement A12 (stemverklaring van VVD, GroenLinks, VSP, PvdA, CDA, CU/SGP en SP) is aangenomen en amendement A13 is verworpen (stemverklaring van Gewoon Dordt).


Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. De fractie van GroenLinks legt een stemverklaring af.

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 17 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een aantal fracties heeft er moeite mee dat maar één scenario (sociale koopwoningen) wordt uitgewerkt terwijl de aangenomen motie vroeg om uitwerking van drie scenario's. Er worden daarnaast met name vragen gesteld over het effect van sociale koop op stedenbouwkundige kwaliteit en over het segment sociale koop.

Wethouder Burggraaf antwoordt dat de raad hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteiten heeft gesteld: veel ruimte voor groen en blauw en behoud van historische kenmerken. Dan is het onvermijdelijk om tot dunne bebouwing te komen. Met stedenbouwkundige kwaliteit is bedoeld dat je alleen in het goedkopere segment kan bouwen als je concessies doet op de doelstelling van 40% groen in het gebied. De wethouder gaat het voorgestelde scenario van 10% in het segment sociale koop nauwgezet uitwerken en hierover met de commissie in gesprek. 

GroenLinks kondigt een amendement aan op het punt van de uitwerking van de overige scenario's uit de motie.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking zich richt op het amendement van GroenLinks. Spreektijd: 2 minuten.