Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578654

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578654

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578654
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen kaders en uitgangspunten doorontwikkeling Dagrecreatieterrein
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2020 15:05:01
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Naar aanleiding van het sprekersplein van 16 september en een gesprek met twee omwonenden heeft wethouder Stam de commissie vandaag nog een memo gestuurd met een aantal suggesties voor wijziging van het plan. De commissie complimenteert de wethouder met deze stap en verzoekt de wethouder om een aangepast voorstel waarin alle punten uit de memo zijn verwerkt. Daarbij geeft de commissie het college nog wel een aantal zaken mee:  • Wat is de definitie van speelvijver?

  • Horeca moet volgend zijn aan het gebied, kijk naar een schaalbaarder model voor horeca.

  • Waarom niet nog integraler kijken naar het volledige aanbod van recreatie rond de hele stad?

  • Blijf met omwonenden in gesprek.

  • Graag inzicht in de financiële stand van zaken van het hele project Nieuwe Dordtse Biesbosch.


Wethouder Stam antwoord dat hij met omwonenden in overleg blijft. De speelvijver is bedoeld als plas waar je bijvoorbeeld kunt varen en vissen. Er komt geen strandje, maar een harde oever. Er komt ook een overleg tussen omwonenden en een geïnteresseerde horecaondernemer. De wethouder gaat alle punten verwerken en komt met een aangepast voorstel.
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 16 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er wordt een video getoond van een gesprek dat de heer Oostenrijk en mevrouw Jager namens de commissie met de omwonenden de heren Roggekamp en Tazelaar hebben gevoerd. Beide omwonenden beantwoorden daarna nog verhelderende vragen vanuit de commissie. Inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel is gepland voor de commissie van 30 september.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel na het zomerreces ter bespreking te agenderen voorafgegaan door een sprekersplein in september.