Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578648

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578648

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578648
Onderwerp Vaststellen kaders inzake ontwikkeling speelbos De Elzen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 03-06-2020 12:48:59
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel terug te sturen naar het college met het verzoek het ontwerp raadsbesluit aan te vullen op het punt van financiën (begrotingswijziging in relatie tot ontwikkeling Dagrecreatieterrein) en een verwijzing naar de in 2017 vastgestelde kaders voor het opknappen van speelbos De Elzen.