Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578645

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578645

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578645
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2020 15:05:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage I ontwerp parkeerplaatsen en fietsbrug Oranje Wit.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype BWN 220014 - voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220014 Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220014 Rubriek 7 Begrotingswijziging Investering Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2471190 B&W besluit
Icoon voor documenttype A11 Amendement Dekking investering Oranje Wit.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit (getekend raadsbesluit) Raadsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220014 (getekend) Algemeen