Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578643

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578643

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578643
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (2 juni 2020)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2020 15:05:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.