Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578604
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-06-2020 17:19:34
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2021
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 186 - Planning en Control cyclus 2021
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Cor van Vliet
Datum B&W Besluit 26-05-2020
Agendacommissie 9/6
Adviescommissie 30/6
Raad 23-06 + 14-07-2020
Toelichting

De kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Daarbij stelt uw raad de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt. Met deze kadernota faciliteren wij het kaderstellend debat, opdat u vroegtijdig uw standpunten in kunt brengen voor de op te stellen begroting. Uw Algemene Beschouwingen over de kadernota kunnen leiden tot kaderstellende uitspraken en eventuele moties en/of amendementen kunnen worden besproken. Met name over het vraagstuk hoe de meerjarengroting te sluiten zijn aanvullende richtingevende uitspraken gewenst. Vanwege de coronacrisis is ervoor gekozen nog niet het volledige debat over de inzet van de Enecomiddelen te voeren. Alleen voor de onderdelen waar co-financiering wordt misgelopen wanneer besluitvorming uitblijft en voor projecten die dreigen tot stilstand te komen zijn uitzonderingen gemaakt. In de kadernota is nog beperkt rekening gehouden met de effecten van corona. Er is nog enkel een risico reservering opgenomen. Het eerste integrale beeld over de effecten van corona voor Dordrecht ontvangt u bij de Bestuursrapportage 2020. In de Begroting 2021 zal dit vervolgens verder worden uitgewerkt. De Kadernota 2021 wordt, net als voorgaande P&C-producten, digitaal opgeleverd als website. Op de website https://dordrecht2021.kadernota.nl kunt u de Kadernota 2021 digitaal raadplegen. Alle digitale P&C-producten zijn overigens te raadplegen via het Dordtse portaal van de P&C-producten http://dordrecht.pcportal.nl/. Dit is in lijn met de ingezette digitalisering van de P&C-producten en ter voorkoming van onnodig (veel) papierverbruik.

Gepubliceerd 02-06-2020