Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578604
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-06-2020 17:19:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Kadernota 2021 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernota 2021 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernota 2021 OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage Reserves.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype BWN 220015 - Voorblad Inzet Eneco opbrengst verkoop aandelen Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220015 - Rubriek 6 Inzet Eneco opbrengst verkoop aandelen.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220015 - Rubriek 7 Inzet Eneco opbrengst verkoop aandelen.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Antwoorden technische vragen Kadernota 2021 (1e ronde - compleet) Algemeen
Icoon voor documenttype Antwoorden technische vragen Kadernota 2021 (2e ronde) Algemeen
Icoon voor documenttype Memo Groeiambitie in meerjarenbegroting Algemeen
Icoon voor documenttype Brief van platform duurzaam Dordrecht met inbreng tbv kadernotabehandeling 2021 Algemeen
Icoon voor documenttype VNG Position Paper voor het AO FinancieĢˆle Verhoudingen van 2 juli 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2471149 B&W besluit
Icoon voor documenttype TWEEDE TERMIJN Moties en amendementen - Kadernota 2021 Algemeen
Icoon voor documenttype Besluit vaststellen Kadernota 2021 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M02 Motie Innoveren voor duurzame groei!.pdf Motie
Icoon voor documenttype M04 Motie Geldadviseurs.pdf Motie
Icoon voor documenttype M09 Motie Uitvoering VN-verdrag rechten van de mensen met een handicap.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05A Motie Anticyclisch Plannen Maken.pdf Motie
Icoon voor documenttype A3 Amendement Realistische belastingheffing.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M10 Regie op bezuinigingen.pdf Motie
Icoon voor documenttype A2 Amendement Liever beleid, dan verkopen van beleid.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A1 Amendement Vorming Reserve Cultuurnota.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A4 Amendement Kadernota 2021 m.b.t. Enecogelden.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A5 Amendement Ontzie de hardwerkende Dordtenaar.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A6 Amendement OZB benutten.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M07 Motie Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M07 Motie Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M01 Motie Kinderen zijn de toekomst.pdf Motie
Icoon voor documenttype M2 Motie Innoveren voor duurzame groei!.pdf Motie
Icoon voor documenttype M02A Motie Innoveren voor duurzame groei!.pdf Motie
Icoon voor documenttype M03 Motie Dordrecht, een stad waar je ertoe doet.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05 Motie Antycyclisch plannen maken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M08 Motie Kadernota 2021 m.b.t. Enecogelden.pdf Motie
Icoon voor documenttype M07A Motie Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie.pdf Motie