Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2576375

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2576375

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2576375
Onderwerp Beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel Doormanweg 4-8
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 13:33:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel Doormanweg 4-8 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel Doormanweg 4-8 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ONGETEKEND raadsvoorstel.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Voorbereidingskrediet ontwikkeling Karel Doormanweg 4-8 OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kaartjes Karel Doormanweg en Admiraalsplein.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype BWN 220003 - voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220003 - rubriek 6 076-41 IVA Karel Doormanweg.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220003 - rubriek 7 076-41 IVA Karel Doormanweg.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2468997 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel Doormanweg 4-8 Raadsbesluit