Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2576375

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2576375

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2576375
Onderwerp Beschikbaar stellen van een Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel Doormanweg 4-8
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 13:33:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 3 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.