Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2576371

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2576371

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2576371
Onderwerp Vaststellen Uitwerking actualisatie plan Essenhof
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 13:33:51
Onderwerp Vaststellen Uitwerking actualisatie plan Essenhof
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 181 - Gemeenschappelijke regelingen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Mieke Verkuil
Datum B&W Besluit 26-05-2020
Agendacommissie 3/6
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De borging van de continuïteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van een voorziening op het gebied van begraven en cremeren. Essenhof draagt zorg voor een respectvolle en zorgvuldige uitvaart voor elk individu, indachtig ieders culturele en religieuze afkomst of identiteit. Zonder maatregelen te nemen bij Essenhof worden in de komende jaren grote exploitatietekorten verwacht. De huidige meerjarenbegroting liet echter een beperkt positief resultaat zien en voorziet niet in het opvangen van de tekorten welke worden verwacht.

Gepubliceerd 28-05-2020