Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2576333

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2576333

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2576333
Onderwerp Zienswijze Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 13:33:51
Onderwerp Zienswijze Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 181 - Gemeenschappelijke regelingen
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar EIM Goutziers-Leidekker
Datum B&W Besluit 26-05-2020
Adviescommissie 03-06-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het is de bevoegdheid van de raden om een zienswijze op de ontwerpbegroting van GR-en kenbaar te maken. Het Dagelijks bestuur cq. DSB van GR-en voegt de zienswijzen van de deelnemers bij de Ontwerpbegroting 2021. Het AB c.q. de Drechtraad van GR-en stelt - na weging van de zienswijzen - de begroting vast. Bij de GRD vindt voorafgaand aan de Drechtraad ook nog behandeling in de Drechtsteden-carrousel plaats.

Gepubliceerd 28-05-2020