Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2575794

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2575794

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2575794
Onderwerp Terinzagelegging ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht NV
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 13:33:33
Onderwerp Terinzagelegging ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht NV
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 3/6
Gepubliceerd 28-05-2020