Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2574446

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2574446

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2574446
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 14-10-2020 13:59:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

De raad besluit het voorstel 'Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat' als bespreekstuk aan de agenda toe te voegen. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.