Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2574249

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2574249

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2574249
Onderwerp Antwoordbrief artikel 40-vragen SP Planologische ontwikkeling Oudland
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
Onderwerp Antwoordbrief artikel 40-vragen SP Planologische ontwikkeling Oudland
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van (deel 2, niet zichtbaar)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 16/6
Gepubliceerd 11-06-2020