Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2571692

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2571692

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2571692
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (12 mei 2020)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 12:55:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 3 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 3 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 3 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft een aantal actuele vragen over de handhaving bij de horeca, de situatie van de kerken, het toestaan van een mogelijke demonstratie en de effecten op de Binnenstad waar het college nadere toelichting op geeft. De burgemeester stuur de raad op zeer korte termijn een tussentijds verslag van het verloop van deze crisis. De commissie zou graag bij een volgende bespreking over de corona-maatregelen, liefst op korte termijn, specifiek willen ingaan op de economische effecten in het algemeen en die voor de Binnenstad in het bijzonder (aan de hand van de regionaal-economische monitor).
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.