Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2571688

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2571688

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2571688
Onderwerp Raadinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-05-2020 14:38:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 mei 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.