Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2571669

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2571669

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2571669
Onderwerp Vaststellen 4e Herziening Structuurvisie 2040
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-05-2020 14:38:59
Onderwerp Vaststellen 4e Herziening Structuurvisie 2040
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MEM Morlog-Crielaard, tel.no. 4168
Datum B&W Besluit 12-05-2020
Agendacommissie 19/5
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met het vaststellen van de Nota van beantwoording worden de zienswijzen beantwoord en wordt naar aanleiding van de zienswijzen en een aantal actualiteiten de Structuurvisie aangepast. Met deze 4e herziening van de Structuurvisie worden een aantal kaders uit de Structuurvisie Dordrecht 2040 aangepast om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en visies van de gemeente Dordrecht. Hiermee kan invulling gegeven worden aan de groeiopgave.

Gepubliceerd 18-05-2020