Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2566964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2566964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2566964
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Financiering energietransitie particuliere woningeigenaren en groen steuntje in de rug
Ingekomen/gepubliceerd 11-05-2020 14:59:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 mei 2020 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
Wethouder Van der Linden zegt daarbij toe voor de Kadernota nog zo concreet mogelijk te antwoorden op de aanvullende technische vragen van GroenLinks overĀ een energietransitiefonds voor eigenaren met een smalle beurs