Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2564829

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2564829

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2564829
Onderwerp Inspreker bij een niet-geagendeerd onderwerp
Ingekomen/gepubliceerd 24-04-2020 07:17:43
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie ontvangt mw. Scharnes van de werkgroep THHG (Transitie Hulpverlening Huiselijk Geweld). Ter introductie heeft ze vooraf alvast een tekst laten verspreiden (zie bijlage). Na diverse vragen uit de commissie is de conclusie:
- de wethouder zegt toe deze week de hem gestuurde brief van THHG dd 7 april te beantwoorden en de commissie hierover te informeren, 
- de commissie bespreekt de reactie van de wethouder samen met de RIB Regiovisie over huiselijk geweld (ris 2559720; agendapunt 10.8) op een nader te bepalen moment.