Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2561872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2561872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2561872
Onderwerp Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-04-2020 17:05:38
Onderwerp Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Walter van Beers
Datum B&W Besluit 14-04-2020
Agendacommissie 22-04-2020
Raad 12/05
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het doel van de partiƫle herziening is het op enkele onderdelen wijzigen van het Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2018. Het betreft het toekennen van een groenbestemming aan het perceel Rijksstraatweg 142, de toevoeging van de aanduiding "exploitatiegebied" en het wijzigen van enkele regels die bij de uitgifte van de bedrijfskavels blijken te knellen. De bestemmingswijziging van het perceel Rijksstraatweg 142 volgt uit de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 juni 2018. De Afdeling heeft de gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen over de bestemming van het perceel Rijksstraatweg 142.

Gepubliceerd 16-04-2020