Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2561872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2561872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2561872
Onderwerp Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-04-2020 17:05:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ONGETEKEND raadsvoorstel.pdf Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype OB Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting NL.IMRO.0505.BP196Herzdordtkil4-2001_1e herziening Dordts.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Regels NL.IMRO.0505.BP196Herzdordtkil4-2001_1e herziening Dordts.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding BP196Herzdordtkil4 8-10.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2454852 B&W besluit
Icoon voor documenttype 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV Raadsbesluit