Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2561006

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2561006

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2561006
Onderwerp Vaststellen aanvullende afspraken Reglement van Orde
Aanspreekpunt H Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2020 10:53:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2454003 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2454003 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Tijdelijke aanvullende afspraken betreffende raadsvergaderingen Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen aanvullende afspraken Reglement van Orde Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2454003 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2454003 Raadsbesluit