Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2560798

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2560798

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2560798
Onderwerp Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2020 15:05:01
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met de termijnagenda. Het voorstel 'Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit' wordt zo mogelijk nog toegevoegd aan de agenda van 16 juni.