Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2560796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2560796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2560796
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2020 15:05:01
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.