Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2560749

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2560749

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2560749
Onderwerp Uitdaging om de financiën structureel op orde te brengen / houden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2020 14:12:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Oplegnotitie Uitdaging om de financiën structureel op orde te houden Algemeen
Icoon voor documenttype Memo Afweging bezuinigingen Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Agenda voor de Stad kadernota 2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Specificatie Begroting Dordrecht 2021 Algemeen
Icoon voor documenttype Memo OZB Inkomsten belicht Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Uitdaging om de financiën structureel op orde te brengen / houden Voorblad stukken