Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2559725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2559725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2559725
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2020 10:08:46
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S van Oostrom-Van der meijden, tel.no. 078 770 3913
Datum B&W Besluit 07-04-2020
Agendacommissie 21-04-2020
Termijn agenda Bespreken ntb datum
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het vastgestelde Lokaal plan Jeugd 2019-2022 d.d. 18 december 2018 staan verschillende actielijnen uitgewerkt. We hebben toegezegd dat we op verschillende momenten terugkomen met (financiƫle) voorstellen, plannen van aanpak en informatie over voortgang. Een aantal van de actielijnen vallen samen met ander beleid zoals het Investeringsplan sociaal domein, de Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030, de lokale nota Publieke gezondheid 2020-2023 en het Wmo-beleidsplan 2020-2023. Op uw verzoek informeren wij u in deze raadsinformatiebrief over de inhoudelijke voortgang en realisatie van het Lokaal plan Jeugd.

Gepubliceerd 08-04-2020