Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2559725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2559725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2559725
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2020 10:08:46
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype ONGETEKENDE Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Update lokaal plan jeugd Bijlage
Icoon voor documenttype Memo Beantwoording toezegging onderwijs en jeugdhulp Algemeen
Icoon voor documenttype Wethoudersbrief Stand van zaken doorontwikkeling wijkteams keuze organisatievorm pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Dordrecht dashboard september Bijlage
Icoon voor documenttype Gemeentelijke rapportage uitgebreid Dordrecht september Bijlage