Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2559612

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2559612

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2559612
Onderwerp Agenda's komende vergaderingen
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2020 14:10:46
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Ten aanzien van het voorstel voegt de commissie de herijking van lokaal jeugdbeleid en de aanpak huiselijk geweld (beide een combinatie van diverse agendapunten vanavond) toe aan 12 mei; per mail vindt correspondentie plaats over definitieve agendering.