Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2559119

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2559119

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2559119
Onderwerp Onderzoek geloofsbrieven de heer D.A. Loekemeijer
Ingekomen/gepubliceerd 07-04-2020 07:49:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Onderzoek geloofsbrieven de heer D.A. Loekemeijer Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Rapport geloofsbrievencommissie Algemeen
Icoon voor documenttype Toelating tot lid van de gemeenteraad Raadsbesluit