Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2558937

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2558937

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2558937
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-04-2020 10:56:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, tel.no. 4176
Datum B&W Besluit 31-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Adviescommissie voor de bezwaarschriften brengt zelfstandig een jaarverslag uit. Het verslag wordt ter informatie aan het college en de raad gezonden. Het is gebruikelijk dat de burgemeester éénmaal per jaar een overleg heeft met de voorzitter van de commissie n.a.v. het jaarverslag. Dat gesprek wordt georganiseerd.

Gepubliceerd 14-04-2020