Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2558908

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2558908

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2558908
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-04-2020 16:22:06
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar V. Verveer-Van Zanten, tel.no. 4951
Datum B&W Besluit 31-03-2020
Agendacommissie 21-04-2020
Raad 12/5
Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan is ter visie gelegd met de mogelijkheid om zienswijze in te dienen bij uw raad, hiervan is geen gebruik gemaakt. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Gepubliceerd 16-04-2020