Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 255779

Gemeente Dordrecht

Dossier - 255779

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 255779
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarverslag handhaving 2008
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx, 639 8285
Ingekomen/gepubliceerd 19-10-2009 17:02:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarverslag handhaving 2008
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx, 639 8285
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G. van Wattum, 639 8280
Datum B&W Besluit 13-10-2009
Gerelateerde zaak 0
Datum verzending 21-10-2009
Agendacommissie 03-11-2009 + 17-11-2009
Raad 24-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de bevindingen in het jaarverslag handhaving 2008. Het jaarverslag bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie. In het algemeen zijn de controles conform de raming uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn de controles van gebruiksvergunningen, coffeeshops, horeca-inrichtingen en uitstallingen. In het jaarverslag wordt verklaard waarom deze zijn achtergebleven bij de raming.
Gepubliceerd 19-10-2009