Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2554402

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2554402

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2554402
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2020 14:12:36
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, tel.no. 4176
Datum B&W Besluit 24-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Naar aanleiding van het Deetman rapport is besloten dat de werkzaamheden op het gebied van de ruimtelijke economie in het algemeen en die van de Groeiagenda 2018 - 2030 in het bijzonder met ingang van 2021 worden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht als centrumgemeente. Dat betekent dat de gemeente Dordrecht een aantal meervoudig lokale taken gaat uitvoeren voor de Drechtstedengemeenten. De Drechtstedengemeenten moeten de middelen daarvoor beschikbaar stellen aan Dordrecht. Daarnaast moeten concrete afspraken worden gemaakt over de door Dordrecht als centrumgemeente te verrichten werkzaamheden en de wijze waarop daarover verantwoording wordt afgelegd. Dat gaat niet vanzelf. Daarom is het nodig om die afspraken vast te leggen in een overeenkomst, die overigens zo eenvoudig mogelijk is gehouden. De Uitwerkingsovereenkomst is een overeenkomst die valt onder de paraplu van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten. In die regeling zijn de basisafspraken vastgelegd die de Drechtstedengemeenten hanteren bij onderlinge samenwerking op allerlei terreinen.

Gepubliceerd 09-04-2020